Idejas novada attīstībai
2010.gada 28.-29.janvārī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja Britu padome projekta “Radošās pilsētas” ietvaros, Ķekavas novada pašvaldība un biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”.
Iespēju rīkot „Nākotnes pilsētas spēli” Ķekavas novada pašvaldība ieguva, piedaloties Britu padomes konkursā 2010.gada rudenī. Spēles dalībnieku uzdevums bija rosināt radošus priekšlikumus Ķekavas novada attīstības prioritātēm un sniegt savu redzējumu Ķekavas novada „sejai”, kas ļautu to atšķirt no citiem novadiem Latvijā.
 
Spēles gaitā radīto ideju kopsavilkums:
 
PĪLĀDZIS’n NOVADS
Komanda: Valts Variks, Juris Vītols, Lauris Jasinskis, Anda Eihenbauma, Juris Križanovskis
Idejas pamats - ar minimāliem līdzekļiem aizsākt novada identitātes veidošanu, kur, attīstot pīlādžu audzes lokālā līmenī, var attīstīt ekonomiku, vidi, sociālo un kultūras izaugsmi kā novada simbolu un atpazīstamību veidojot unikālu ainavu, kā apdzīvotai vietai, kur pamatā ir zaļās teritorijas. Ideja aizgūta no Ķekavas iedzīvotāju dārzu iekopšanas kultūras. Pīlādzis kā identitātes simbols ir pateicīgs, jo tā ir oga, kas velk muti „čiekurā”, tātad saistās ar spēcīgu, izturīgu un skaistu simbolu. Ekonomiskais aspekts - pīlādzis ir oga, no kuras var pagatavot želeju, džemu, sukādēs, tēju, vīnu, kā arī tās izmanto matu kopšanas līdzekļos un medicīnā.
 
 
„Ūdens vista”
Komanda: Juris Jerums, Ieva Baltiņa, Edgars Buka, Aivars Lisovskis, Māris Ozoliņš, Ilgonis Leišavnieks
Projekta mērķis izveidot Ķekavas novadu par aktīvās atpūtas vietu, gan vietējiem, gan tūristiem. Projekta ietvaros tiktu izveidots aktīvās atpūtas parks Ķekaviņas upes ielejā, kas būtu galvenā vieta dažādu pasākumu organizēšanai. Pasākumu koordinēšanā un organizēšanā galvenā loma būtu Ķekavas kultūras un sporta aģentūrām. Tāpat pasākumu organizēšanā varētu iesaistīties vietējās NVO un uzņēmēji. Informatīvo atbalstu varētu sniegt Ķekavas tūrisma informācijas centrs.
 
 
Vis (tas) skrējiens
Komanda: Andris Lācis, Inta Radziņa, Agnese Cimdiņa, Veldze Paulovska, Ilgvars Jansons, Jekaterina Kotello
Ikgadēja festivāla rīkošana, kas veicinātu Ķekavas atpazīstamību, padarot Ķekavu par vietu, kur ik gadu Lieldienās sabrauc teju „visa Latvija”. Festivāla pasākumu norises vieta iekļautu iespējami plašu novada teritoriju: riteņceļu, ūdens ceļu un zirgu ceļu, tādējādi simbolizējot un veicinot novada vienotību. Festivāla pasākumu klāsta pamatā būtu dažādas izdarības ar olām: dzīvības spēka simbolu. Tādējādi šis festivāls Ķekavā kļūtu par vietu un laiku, kurā top dzīvības spēks. Festivāla kulminācija - vistas skrējiens jeb skrējiens vistu maskās.
 
 
Ķekava PIT STOP
Komanda: Gita Rengarte, Zane Ešenvalde, Ivars Ursāns, Kristaps Sproģis, Agita Eizenberga
Koncepts Ķekava Pit Stop paredz izmantot abas šīs priekšrocības, attīstot Ķekavu kā nozīmīgu un populāru pieturvietu transportam un cilvēkiem. PIT STOP – vieta, kur apstāties uz uzpildīties: ar enerģiju, degvielu, emocijām, ēdienu. PIT STOP koncepcija ietver 2 virzienus: a) PIT STOP cilvēkam (atpūta un rekreācija) un b) PIT STOP transportam (ekonomika un bizness).
 
 
Brīvprātīgo ministrija
Komanda: Rūdolfs Cimdiņš, Aina Vītola, Ineta Broka, Rihards Gorkšs
„Brīvprātīgo ministrija” – neformāla sociāli ekonomiskās sadarbības platforma sabiedrības iesaistīšanai, sadarbības stiprināšanai un atgriezeniskās saites veidošanai. Iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējās sadarbības modelis, instruments lēmumu pieņemšanai, kā arī radošuma un aktīva dzīvesveida popularizēšanai.
 
 
H-ubs: Ķekavas novads kā aktīvās atpūtas poligons (AAP)
Komanda: Andra Vanaga, Angelika Bondare, Margarita Miklaša, Juris Žilko, Vineta Krūze
Idejas pamatā ir vienotā tīklā saistītas atpūtas iespējas. Šāda projekta realizācija ir iespējama, jo jau šobrīd ir pietiekami liels potenciāls un esošie resursi, kurus atliek vien sakoordinēt vienotai rīcībai. Ķekavas novadā jau šobrīd (2011. gada janvāri) ir 4 zirgu izjādes vietas, 5 kvadriciklu trases, 2 slēpošanas trases, no kurām viena ir īpaši piemērota distanču slēpošanai, Daugavas piekraste un laivu nomas iespējas, neskaitāmi atpūtas un viesu nami, kā arī pirtis un ēdināšanas vietas (kafejnīcas, bistro, picērijas).
 
 
Komandu iesniegtie ideju apraksti
 
 
Papildus informācija par:
Ķekavas spēles rezultātu turpmāko pielietojumu: Iveta Zālīte, iveta.zalite@kekava.lv, 67847161
„Nākotnes pilsētas spēļu” rīkošanu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533
Britu padomes projektu „Radošās pilsētas”: Ilze Saleniece, ilze.saleniece@britishcouncil.lv, 67504107
  Drukāt