Lai atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” īstenotu pašvaldībai noteiktās funkcijas un uzdevumus, pašvaldība un to struktūrvienības sniedz iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus.

 

Pašvaldības pakalpojumi apkopoti sadarbībā ar portālu Latvija.lv, kas nodrošina visu informāciju par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un nosacījumiem.

 

Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, novada iedzīvotāji var saņemt  ne tikai pašvaldības, bet arī  atsevišķu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus.

  Drukāt