NOVADA VĒRTĪBAS

Novada cilvēki – pašpietiekami, atvērti, ar vietas piederības sajūtu.

Novada ģimenes – stabilas, stipras, augošas.

Vieta – Daugava, upes krastu ainavas, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

Mājošana – kvalitatīva, droša, vilina atgriezties.

Satiksmes artērijas – novada izaugsmes potenciāls.

Atbildīgs uzņēmējs – izaugsme balstīta uz zināšanām un inovatīvām pieejām.

Zināšanas – novada labklājības potenciāls.

Sabiedrība – stipras kopienas, attīstīts sociālais kapitāls un atvērta pašpārvalde.

 

 

Atvērtu un ilgtspējīgu sabiedrību iespējams izveidot dažādos veidos. Novadam jānodrošina laba infrastruktūra, sakārtotas ielas un ceļi, plānota un pārdomāta vide. Tikpat svarīgi ir iedzīvotājiem piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus, demonstrēt atklātu un taisnīgu lēmumu pieņemšanas procesu.

 

 

Tomēr sabiedrība nesastāv tikai no ēkām, ceļiem un procesiem, bet gan no cilvēkiem – tiem, kas dzīvo un strādā novadā. Sabiedrības labklājība nav iespējama bez vēlmes dzīvot labāk, vīzijām, zināšanām un cilvēku prasmēm.

 

Mēs dzīvojam mainīgā pasaulē. Neviens nezina, kāda tieši izskatīsies nākotne, ko tā mums piedāvās. Tieši tādēļ ir svarīgs ikviens labais darbs, ko varam izdarīt šodien.

Iespējams būtiskāk nekā jebkad ir apzināties sevi kā daļu no novada. Mēs ticam, ka atvērtība vairo spēku, ka idejas rodas, lai tās pārbaudītu praksē, un arī neveiksme var būt iespēja - iespēja augt un mācīties. Mēs zinām, ka uz katru jautājumu iespējamas vairākas atbildes un iedzīvotāji ir tiesīgi saņemt labāko, kas vien iespējams esošās sistēmas ietvaros.

  Drukāt