Ķekavas novadā demogrāfijas līkne iet augšup, un arvien vairāk jaunu ģimeņu par mājvietu izvēlas mūsu novadu, tādēļ pašvaldības galvenā prioritāte ir sakārtota un visiem pieejama izglītība.

 

Ķekavas novada bērni un jaunieši saņem kvalitatīvu izglītību un iespēju apmeklēt dažādas interešu izglītības nodarbības, ar godalgām atgriežas no vietējā un starptautiskā līmeņa olimpiādēm, konkursiem un sacensībām. Izcilākie vidusskolēni saņem stipendijas.

 

Ķekavas novadā ir piecas vispārizglītojošās izglītības iestādes, četras pašvaldības un vairākas privātās pirmsskolas izglītības iestādes, trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes – mākslas, mūzikas un sporta skola. 

  Drukāt