Atbalsts iedzīvotājiem

Līdzfinansējuma saņemšana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
 

Budžets

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2020

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2019

Pašvaldības budžeta veidošanas process


Demogrāfija

Demogrāfiskā situācija Ķekavas novadā 2017. gadā

Demogrāfiskā situācija Ķekavas novadā 2019.gadā


Izglītība

Skolēnu skaita izmaiņas Ķekavas novadā 2011-2017

Skolēnu brīvpusdienas 2017./2018. m.g. (atjaunots 20.02.2018.)

Pirmskolas izglītības nodrošināšanas izmaksas (19.02.2019.)

Pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā (2019)

Pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem (2019)

Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm (2019)

Bērnu reģistrēšana novada pirmsskolas izglītības iestādēs, izmantojot portālu epakalpojumi.lv

 

Vide

Atkritumu šķirošana

Atkritumu šķirošanas mājsaimniecībās (07.08.2018.)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana (atjaunots 2019.gada novembrī)

 

  Drukāt