Lai nodrošinātu plānveidīgu labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi, ievērojot vienotas vadlīnijas, ir izstrādāts Ķekavas novada labiekārtošanas attīstības piedāvājums turpmākajiem septiņiem gadiem, turklāt, pašvaldības aicināti, novada iedzīvotāji līdz 6. decembrim varēja izteikt savu viedokli un ierosinājumus šā plāna pilnveidošanai.
 

Labiekārtošanas koncepcija ir izveidota vairākos līmeņos, paredzot to, kādām labiekārtotām vietām būtu jābūt sasniedzamām noteiktā rādiusā katrā no līmeņiem. Vienotais redzējums par novada labiekārtošanu paredz gan uzlabot esošās atpūtas vietas, gan veidot jaunas, lai tās būtu ērti sasniedzamas gājējiem, velosipēdistiem un aptvertu visu novada teritoriju. Piemēram, plāna ietvaros ir domāts, kā pašvaldības iespēju robežās iedzīvotājiem varētu palielināt piekļuvi un pilnveidot atpūtas vietas pie Daugavas un iezīmēt veloceliņu tīkla izveidi no Daugmales līdz Rīgai.


Šāda plānošanas pieeja ļaus realizēt pārdomātus labiekārtošanas darbus un piedāvāt daudzveidīgas atpūtas iespējas gan jaunajām ģimenēm, gan senioriem un aktīva dzīvesveida piekritējiem, kā arī novada viesiem.


Plānā ir ietvertas lietišķas atpūtas vietas ielu telpā (soliņu, atkritumu tvertņu izvietojums ikdienas gājēju maršrutos), sabiedriskā transporta pieturas, bērnu rotaļu un sporta laukumi, dabas un apstādījumu teritorijas, kā arī atpūtas vietas pie ūdens. Objektos ir plānots izmantot vienotu Ķekavas novada vizuālo identitāti, veidojot novadu pievilcīgāku un vienotā stilā labiekārtotu.


Aicinām iepazīties ar plāna projektu un interaktīvo karti.


Plāna izstrādātāji - SIA “100 acorns”, kas plānu izstrādājuši sadarbībā ar SIA “LANDSHAPE” un SIA “Grupa 93”.

 

Intervija ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektori Jolantu Janosoni "Ķekavas novadā veidos kvalitatīvāku ārtelpu".

Ar Ķekavas novada labiekārtošanas plānu var iepazīties šeit:

1.sējums
2.sējums


 


  Drukāt