Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” apmeklētājus apkalpo attālināti.

 

Baložos:

  • 25631854; 27876091 (sociālās palīdzības jautājumos);
  • 26669782 (sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem)

 

Ķekavā:

  • 26630328 (sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos);
  • 26669782 (sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem)

 

 

Baldonē:

  • 26 535722 (sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem)
  • 26 533001 (sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos);

 

Daugmalē: 29351095

Mellupos: 25605739

 

Klātienē TIKAI neatliekamos gadījumos, krīzes situācijās vai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attālināti

 

 


 

 
 
 
Ķekavas novada sociālais dienests nodrošina:
 
Kas var saņemt sociālos pakapojumus? 
 
Sociālā darba pakalpojumi,  sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita. Ķekavas novada iedzīvotājs, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā.
 


Ķekavas novada sociālā dienesta darba laiki 

 

 
Pusdienas pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.
 
Klientus pieņem:

 

 
Pusdienas pārtraukums 13.00 -14.00.

Adreses:

 


 
Kontakti

Sociālā dienesta vadītāja:

Agnese Mence-Katkeviča,  tel. 67935814

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece:

Inese Bērziņa, tel. 27876091

 

Sociālā darba organizators:

 

Egija Rikmane, tālr. 26630328

 

Sociālie darbinieki:   

Vita Miezīte, tālr. 67935804, 27030313

Inga Asarīte, tālr. 26475123

Iveta Ķivelīte, tālr. 67916451, 25631854

Jolanta Lipska 22024192

Līga Voldeka, tālr. 67957398, 29351095

Sandra Balode, tālr. 25630808

Gundega Tumpele, tālr. 25605739 (pieņem Mellupos, sociālajā mājā "Lillijas")

 

 

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem
Vadītāja Astra Mudrija 26669782

        

Sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem:  

Ligita Bane, tālr. 28633299, 

 

Elita Dunska tālr. 29410024, 

Līga Voldeka, tālr. 67957398, 29351095.

 

Jurists:

Ilze Birzule

 

Lietvede:

Lelde Valdena, tālr. 67935977

 

 

 

  Drukāt