Vides un labiekārtošanas daļa darbojas jomās, kas saistītas ar pašvaldības interesēm vides aizsardzībā, teritorijas labiekārtošanā, kapsētu apsaimniekošanā, rūpnieciskajā zvejā, derīgo izrakteņu ieguvē, pašvaldībai piederošo meliorācijas sistēmu un mežu teritoriju apsaimniekošanā.

 


Kontakti


Likumdošana


Projekts "Draudzīgs dabai"

 

 

  Drukāt