ĶEKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Apstiprināts ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-34/2009  "'Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu"

 

 

Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam

 Aktuālā redakcija ar iekļautiem grozījumiem:

     Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

     Grafiskā daļa

 

     Papildus grafiskie materiāli

 

Grozījumi un vēsturiskās redakcijas:

             publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"  LV 08.09.2009., Nr.142 (4128)

 

Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam

 Aktuālā redakcija ar iekļautiem grozījumiem:

     Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

     Grafiskā daļa

 

     Papildus grafiskie materiāli

 

Grozījumi un vēsturiskās redakcijas:

                 17.01.2013./LV 22.01.2013., Nr.15 (4821)/ stājās spēkā 23.01.2013./ atļauts īstenot no 05.04.2013.

                15.03.2012./LV 29.03.2012., Nr.51 (4654)/ stājās spēkā 30.03.2012./ atļauts īstenot no 04.06.2012.

             publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"  LV 08.09.2009., Nr.142 (4128)

 

 

Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam

 Aktuālā redakcija ar iekļautiem grozījumiem:

     Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

     Grafiskā daļa

 

     Papildus grafiskie materiāli

 

Grozījumi un vēsturiskās redakcijas:

 

SPĒKĀ ESOŠIE DETĀLPLĀNOJUMI

 

INFORMĀCIJAI PIRMS IEGĀDĀJIES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU!

 

 

  Drukāt