Notiks Ķekavas novada Teritorijas plānojuma darbnīcas
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus uz darbnīcām, lai turpinātu iesākto darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidošanas.
Paziņojums par Ķekavas novada domes 2020.gada 2.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2020 atcelšanu un Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidošanu
Ķekavas novada dome 2020.gada 22.jūlija ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 “Par Ķekavas novada domes 2020.gada 2.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu” (protokols Nr. 21).
Apstiprinātā Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcija (izdots rīkojums par saistošo noteikumu darbības apturēšanu)
Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcija, kas apstiprināta ar Ķekavas novada domes 2020.gada 2.aprīļa lēmumu Nr. 7. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, pieņemot saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Arhīvs
  Drukāt