Ķekavas pagasta Ģenerālplānojums 2003.-2015.gadam

Apbūves noteikumi (23.lapa - krāsaina)

Grafiskā daļa

 

Ķekavas pagasta Teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam, 2007.gada grozījumi

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

 

Ķekavas pagasta Teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam, 2008.gada grozījumi

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

 

Daugmales pagasta Teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadiem

Kopējie apbūves noteikumi

Atsevišķu teritorija apbūves noteikumi

Grafiskā daļa - atļautā (plānotā) izmantošana (1.daļa, 2.daļa)

Grafiskā daļa - esošā izmantošana (1.daļa, 2.daļa)

Grafiskā daļa - īpašumu piederības karte

Grafiskā daļa - kultūras pieminekļi

Grafiskā daļa - aizsargjoslas

Grafiskā daļa - meži

Grafiskā daļa - upju baseini

Grafiskā daļa - lauksaimniecības zemju novērtējums

Grafiskā daļa - apdzīvojuma struktūra

  Drukāt