Pirmsskolas izglītības iestāžu konsultatīvo kabinetu darbības mērķi:

 Konsultatīvo kabinetu speciālisti (atjaunots 24.11.2021.)


Šo mērķu realizēšanai ir izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi:

 

 

 

 

 

 


 

 

  Drukāt