Līgums ar privāto pamatskolu "Gaismas tilts 97", 12.09.2011., Nr. 21-8/11/79

Vienošanās Nr.1, privātskola "Gaismas tilts 97" 

Vienošanās Nr.2, privātskola "Gaismas tilts 97"

Vienošanās Nr.3, privātskola "Gaismas tilts 97"

Vienošanās par termiņa pagarināšanu, privātskola "Gaismas tilts 97"

 

Līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Remido" (PPII "Lāsīte", PPII "Zemene")

Vienošanās Nr.1, SIA "Remido" (PPII "Lāsīte")

Vienošanās Nr.2, SIA "Remido" (PPII "Lāsīte", PPII "Zemene")

 

 

 

  Drukāt