Par ERASMUS+

 

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības ir aktivitāte, kas sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstinās izglītības kvalitāti, modernizēs organizācijas un veicinās sociālās inovācijas.*

 

Stratēģisko partnerību ietvaros ir iespējams īstenot dažādas aktivitātes, piemēram:

 

 

Laika posmā no 2013. līdz 2020.gada visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirts tieši mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto.

 

 

 


Aizvadīta konference Bordesholmā

 

No 3. līdz 8. septembrim Ķekavas novada skolu direktori un Sporta aģentūras pārstāvji piedalījās Erasmus+ konferencē Quality school (Kvalitātes skola) Hans-Brugemann skolā Bordesholmā.

 

Konferencē tika prezentēta Vācijas, Lietuvas un Latvijas izglītības sistēma un procesi. Galvenā konferences tēma – skolu atgriezeniskā saite, izglītības instrumenti un procesi, kā arī tika pārrunātas kvalitātes vadības sistēmas skolu sektorā.

 

Konferences laikā bija iespēja piedalīties skolas akreditācijas procesā, vērot mācību stundas, būt klāt skolēnu, skolotāju un vecāku intervijās, kuras vadīja Šlēsvigas-Holšteinas Skolu kvalitātes attīstības institūta speciālisti.

 

Gūtā pieredze ir labs pašapziņas apliecinājums – mūsu skolu un pedagogu darbs ir augstā metodiskā līmenī. Lai turpinātu veiksmīgo praksi, turpmākajā darbā tiks izmantotas izstrādātās stundu hospitāciju lapas, aptauju anketas vecākiem, skolēniem un skolotājiem, kā arī tiks izveidota novada tiešsaistes platforma anketas datu apkopošanai un analīzei.

 

Publikācijas 2017:

Auszug aus den Kieler Nachrishten vom 11.09.2017.

Auszug aus dem Holsteiner Courier vom 13.09.2017.

 


Publikācijas 2018:

QUALITY SCHOOL Status Report of the Hans-Brüggemann School in Bordesholm, Germany (2008-2017)

Evaluation report: Assessment of the existing infrastructure of the Kekava (Ķekava) district municipalities’ educational establishments

Evaluation report: THE STATE OF ASSURANCE AND EVALUATION OF EDUCATION QUALITY IN LITHUANIA AND RASEINIAI MUNICIPALITY

QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION: REFLECTION AND LEARNING GROUP (workshop)

  Drukāt