Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

 

Atbalsta apmērs 2022.gadā vienam bērnam mēnesī ir:

- bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 277,90 EUR,

- bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 200,68 

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, lēmums.

Lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem Kompensācijas piešķiršanas komisija Kompensācijas piešķiršanas komisijas nolikums (apstiprināts 22.09.2021.)

Saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

 

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot līguma ar privāto izglītības iestādi kopiju.

Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai  

Saistošie noteikumi Nr.46/2021 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju"

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt klātienē Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ar iepriekšēju pierakstu vai elektroniski, e-pasts: novads@kekava.lv

 

 

 

 

  Drukāt