Pirmsskolas izglītības iestādes

Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes


Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

 
 

 
Viena no svarīgākajām pašvaldību funkcijām, kas noteikta likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Lai īstenotu šo funkciju, pašvaldībām jāizveido pirmskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas u.c. izglītības iestādes.
 
Ķekavas novadā ir piecas vispārējās izglītības iestādes:
Piecas pirmsskolas izglītības iestādes:
 
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
 
 


 

 

  Drukāt