Lai reģistrētos bērnu uzņemšanai 1. klasē vecāks iesniedz pieteikumu reģistrācijai vecākam ērtākā veidā:

  1. Klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē (skolā) un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim –Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);
     
  2. Klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrāun uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);
     
  3. Elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv.
     

Bērnu reģistrāciju 1.klasē nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs".

 

Pieteikuma veidlapa bērna uzņemšanai 1.klasē pieejama te.


Jautājumos par rindu lūdzam sazināties ar Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldi, zvanot pa tālruni 67847169 vai rakstot e-pastu: vita.andzejevska@kekava.lv

 

  Drukāt