Ķekavas novada metodiskās apvienības ir koleģiālas Ķekavas novada izglītības iestādēs strādājošu pedagogu grupas, kas aptver noteiktas specialitātes pedagogus un izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku grupas.

 

Mācību jomas koordinatora pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā darbības mērķis ir sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un  īstenošanai vispārējā izglītībā novadā.
Mācību jomu koordinatoru uzdevumi:

 

 

 

Mācību jomu koordinatori Ķekavas novada izglītības iestādēs (2021.gada aktualizācija)


Rīkojums par Ķekavas novada izglītības iestāžu mācību jomu koordinatoru apstiprināšanu
 

Rīkojums par metodisko apvienību vadītāju apstiprināšanu

 

Ķekavas novada metodisko apvienību nolikums

 

Ķekavas novada metodisko apvienību vadītāji 2015./2016. mācību gadā

 

“Ķekavas novada skolotāju Metodisko apvienību vadītāju atskaites par 2015./2016.mācību gadu”

 

“Ķekavas novada skolotāju Metodisko apvienību vadītāju atskaites par 2016./2017.mācību gadu”

 


 

Prezentācijas:

 

Ķekavas PII "Ieviņa" prezentācija par februāri

 

Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" pirmsskolas grupas prezentācija par janvāri

 

Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupas "Namiņš" prezentācija par decembri

 

PII Avotiņš "Latviskās  dzīvesziņas   aktualizēšana pirmskolā saistībā ar gadalaiku" prezentācija 

 

Tematiskais pasākums 2015.gada novembris

 

Aktualitātes ESF projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība

 

Atbalsta personāla MA

 

Pirmsskolas skolotāju MA

 

  Drukāt