Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētas vispārējo pamatizglītības programmu.

Atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī ir 50.00 EUR.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018. gada 18. janvāra Lēmumu Nr. 1 "Par vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Ķekavas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm", tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot līguma ar privāto izglītības iestādi kopiju.

Pieteikuma veidlapa vispārējās pamatizglītības programmas apguvei atbalsta saņemšanai 

Lēmums  Nr. 1 " Par vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Ķekavas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm 

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm (spēkā ar 01.01.2022.)

 

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt klātienē Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai elektroniski, e-pasts: novads@kekava.lv

  Drukāt